Pořádání obchodních soutěží a zadávání veřejných zakázek
Komplexní zajištění inženýrské činnosti ve výstavbě
Komplexní zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP