ÚvodO společnostiKontaktZásady společnostiPořádání obchodních soutěží a zadávání veřejných zakázekKomplexní zajištění inženýrské činnosti ve výstavběKomplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

O nás

Společnost byla založena v roce 1995 pod tehdejším názvem B.S. invest s.r.o. a to jako společnost zabývající se investorskými inženýrskými činnostmi. V té době se jednalo zejména o komplexní inženýrské činnosti při přípravě a realizaci stavebních investic. Ihned po nabytí účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek v roce 1995 se pracovníci společnosti začali zabývat i zastupováním zadavatelů při zadávání všech druhů veřejných zakázek.

V září roku 2001 společnost změnila majitele, kterým se stal Ing. Jiří Kudělka. K témuž dni byl změněn i název společnosti na ikis, s.r.o. Vlastní činnosti společnosti se změnou majitele nedoznaly změn a společnost se i nadále věnuje výkonům investorských inženýrských činností se specializací na zadávání veřejných zakázek.

I po téměř dvaceti letech úspěšného působení na trhu pokračujeme a budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s našimi obchodními partnery tak, abychom i nadále naplňovali základní krédo společnosti – spokojenost a bezpečnost zákazníka.

Dne 14. března 2006 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky přijat návrh zákona o veřejných zakázkách, který pod číslem 137/2006 Sb., nabyl účinnosti dnem 1.7.2006.

V dalších letech prošel tento zákon několika úpravami, které vždy s předstihem sledujeme.

V současné době se naše společnost zabývá zejména: