ÚvodO společnostiKontaktZásady společnostiPořádání obchodních soutěží a zadávání veřejných zakázekKomplexní zajištění inženýrské činnosti ve výstavběKomplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Základní zásady při organizaci provádění jednotlivých činností

Při všech činnostech, souvisejících se zadáváním veřejných zakázek, klademe maximální důraz na co nejužší spolupráci se zadavatelem a na dokonalou přípravu veškerých dokumentů příslušného způsobu zadání a to od zajištění vstupních podkladů pro zahájení zadávacího řízení přes zpracování podkladů pro hodnocení nabídek veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti až po vypracování a předání kompletní dokumentace o zadání veřejné zakázky a zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Doplňku úředního věstníku TED.

Ve všech těchto fázích považujeme u každého ze způsobu zadání veřejné zakázky za velmi důležité přesnou specifikaci veškerých podkladů a dokumentů, sloužící pro zajištění maximální bezpečnosti zadavatele a k jeho ochraně proti případným kvalifikovaným námitkám ze strany neúspěšných zájemců a uchazečů.

Přesnost a spolehlivost jsou vlastnosti, jejichž dodržování považujeme za základní předpoklad dobrých vztahů mezi obchodními i pracovními partnery a proto vždy přesně dodržujeme smluvené a přislíbené termíny a pokyny zadavatele. Jakékoliv časové prodlevy zdržují nejen nás, ale především naše klienty. Zaměřujeme se tedy na jednoznačné plnění všech dohod, závazků a závěrů vyplývajících z předmětu našich činností tak, aby naše jméno mělo mezi našimi zákazníky co nejlepší zvuk.

Vzhledem k harmonizaci normativní základny s členskými státy Evropské unie a jako prostředek ke zkvalitnění systému jakosti při všech vykonávaných činnostech používáme systém jakosti odpovídající svou skladbou a obsahem normám řady ČSN EN ISO 9001.

Při provádění veškerých činností sledujeme jediný cíl - respektovat přání a požadavky zadavatele, uspořit mu co nejvíce času a finančních prostředků, zajistit pro něj co nejvýhodnější podmínky ve smluvních vztazích a společnými silami přispět ke zdárnému splnění předmětu veřejné zakázky, který mu bude dlouhodobě sloužit k jeho spokojenosti.

Současně si klademe za trvalý cíl zajistit bezpečnost zadavatele proti oprávněným námitkám ze strany zájemců a uchazečů i ze strany následných kontrol.

Veškeré naše poznatky a zkušenosti s aplikací zákona o veřejných zakázkách jsme připraveni předat našim zákazníkům formou individuálních školení pro konkrétní druh zadavatele a pro konkrétní typy veřejných zakázek.