ÚvodO společnostiKontaktZásady společnostiPořádání obchodních soutěží a zadávání veřejných zakázekKomplexní zajištění inženýrské činnosti ve výstavběDůležité kontakty v sekciDokumenty společnostiReference společnostiKomplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kontakt

název společnosti:     ikis, s.r.o.
sídlo společnosti: Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
IČ:   63485290
DIČ:  CZ63485290
osoba oprávněná jednat: Ing. Jiří Kudělka, jednatel společnosti
zástupce oprávněné osoby:   Ing. Martin Šimek, osoba oprávněná jednat na základě plné moci
e-mail: simek@ikis.cz
kontaktní osoba: Bc. Jitka Antošová
tel:  +420 539 002 898
email: ikis@ikis.cz
TECHNICKÝ TÝM:  
vedoucí střediska TDI a BOZP: Tomáš Dömeny DiS.
zajišťované činnosti: Technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
tel.: +420 602 213 100
e-mail domeny@ikis.cz
technik: Bc. Filip Henrich
zajišťované činnosti: Technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
tel.: +420 603 593 875
e-mail henrich@ikis.cz

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 21288

Bankovní spojení: Česká spořitelna, oblastní pobočka Brno číslo účtu 205 698 5389/0800