ÚvodO společnostiKontaktZásady společnostiPořádání obchodních soutěží a zadávání veřejných zakázekKomplexní zajištění inženýrské činnosti ve výstavběKomplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práciDůležité kontakty v sekciDokumenty společnostiReference společnosti

Kontakt

název společnosti:     ikis, s.r.o.
sídlo společnosti: Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
IČ:   63485290
DIČ:  CZ63485290
osoba oprávněná jednat: Ing. Jiří Kudělka, jednatel společnosti
zástupce oprávněné osoby:   Ing. Martin Šimek
e-mail: simek@ikis.cz
kontaktní osoba: Ilona Ďuricová DiS.
tel:  +420 539 002 898
email: ikis@ikis.cz
BOZP TÝM:  
vedoucí střediska TDI: Petr Čermák
tel.: +420 602 543 652
e-mail cermak@ikis.cz
technik: Tomáš Dömeny DiS.
tel.: +420 602 213 100
e-mail domeny@ikis.cz

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 21288

Bankovní spojení: Česká spořitelna, oblastní pobočka Brno číslo účtu 205 698 5389/0800