ÚvodO společnostiKontaktZásady společnostiPořádání obchodních soutěží a zadávání veřejných zakázekKomplexní zajištění inženýrské činnosti ve výstavběKomplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práciDůležité kontakty v sekciDokumenty společnostiReference společnosti

Kontakt

název společnosti:     ikis, s.r.o.
sídlo společnosti: Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
IČ:   63485290
DIČ:  CZ63485290
osoba oprávněná jednat: Ing. Jiří Kudělka, jednatel společnosti
zástupce oprávněné osoby:   Ing. Martin Šimek, osoba oprávněná jednat na základě plné moci
e-mail: ikis@ikis.cz
kontaktní osoba: Eva Šikulová
tel:  +420 539 002 898

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 21288

Bankovní spojení: Česká spořitelna, oblastní pobočka Brno číslo účtu 205 698 5389/0800